Шлайфан бетон

Машинна повърхностна обработка на нови бетонови подове. Повърхностни втвърдители за бетон. Цялостно проектиране и изграждане на промишлени бетонови подове. Армировка, полагане, обработка и нивелиране на бетони.