Допълнителни услуги

Извършваме работни експертизи, супервизия на проекти и изпълнение, обучения за прилагане на материалите – с цел създаване а стабилни връзки с нашите възложители и пратньори