Нашите партньори

Flowcrete

Flowcrete

Полимерни подови настилки

MC Bauchemie

MC Bauchemie

  • Инжекционни смоли за спиране на течове и за усилване
  • Системи за възстановяване и защита на бетона
  • Специализирани индустриални изолации

Sika

Sika

  • Хидроизолации
  • Специализирана строителна химия

Mapei

Mapei

  • Строителна химия
  • Изолации
  • Профилирани продукти за строителството

Graco

Graco

Системи за безвъздушно пръскане

Blastrac

Blastrac

Специализирана техника за подготовка на бетонови подове

Hilti

Hilti

  • Анкерни системи – механични и с химически състави
  • Измервателна и диагностична техника

Cedima

Cedima

Специализирана техника за рязане на бетон с диамантиново въже

Golz

Golz

Техника за дисково рязане на стоманобетон

Cardy

Cardy

Станции за разпробиване на стоманобетон и скали с боркорони