Инжектиране на пукнатини и фуги – спиране на течове

спиране на течове в бетон или камък, хидроизолация

Трайно запълване на пътищата на водата – пукнатини, фуги, кухини, при всякакви течове и дебити, във фундаменти или стени на съоръжения /бетон или камък/, вкл. и около детайли