Хидроизолиране на басейни и резервоари за агресивни среди и отпадни води

Изолиране на басейни и резервоари за агресивни среди и отпадни води

За пълна защита на строителните конструкции и елементи от агресивните въздействия – вкл. от най-тежки химически агресии в индустриите и при пречистването на отпадните води


Хидроизолиране