Направа на бетонови настилки

Направа на бетонови настилки

Бетонови настилки с повърхностен втвърдител

Направа на външни високо якостни бетонови настилки с повърхностен втвърдител MC-Bauchemie
Клиент: Производствено предприятие, Пловдив

Още проекти

Топло + хидро покривна изолации

Топло + хидро покривна изолации

Изграждане на комбинирана Топло + хидро покривна изолации

офиси в реконструкция, стари индустриални фондове

Цялостно реновиране на производствено хале

Цялостно реновиране на производствено хале

Нови бетонови настилки

Предприятие за производство на ПВЦ профили

Инжектиране – бетонов под

Инжектиране – бетонов под

Склад - София

"Фармнет" АД

Саниране на стар индустриален под – мозайка

Саниране на стар индустриален под – мозайка

Възстановяване на под

Предприятие от ХВП

Специализирана изолация за питейна вода

Специализирана изолация за питейна вода

Полагане на специална изолация на басейни за питейна вода

Рибовъдни басейни, Асеновград

Разбиване на скала  с „Химически клин“

Разбиване на скала с „Химически клин“

Пловдив, Център

Частни лица