Почистване, частино възстановяване и защита на индустриален бетонов под

Почистване, частино възстановяване и защита на индустриален бетонов под

Стари цехове - гр. Смолян

Почистихме със специализирана химия дълбоко замърсени с органични масла подове, и след частимни поправки защитихме с покритие на "Оргахим"АД
Клиент: Арексим инженеринг ЕАД

Още проекти

Полагане на специализирани полимерни настилки в болница Сити Клиник-2, софия, 2015 г.

Полагане на специализирани полимерни настилки в болница Сити Клиник-2, софия, 2015 г.

Специализирана онко-болница Сити Клиник-2, софия

"НИКМИ" ООД, София

Изграждане на офиси

Изграждане на офиси

Съществуващи индустриални фондове - гр. Ямбол

"Вакуум ел систем" ООД

Полагане на полиуретан – циментови хигиенни настилки

Полагане на полиуретан – циментови хигиенни настилки

Специализирани настилки Flowcrette

Млекозавод

Химически устойчива Полиуреа

Химически устойчива Полиуреа

Изпитателна зона: дъно на бетонова вана

Военен завод

Обучение: специализирана изолация за защита на PVC и TPO „меки“ покриви

Обучение: специализирана изолация за защита на PVC и TPO „меки“ покриви

Покрив - Дом на културата, Пловдив

"Ал импорт" ЕООД

Разпукване на скали

Разпукване на скали

разрушаване на сиенитни скали

Стария град - Пловдив