Почистване, частино възстановяване и защита на индустриален бетонов под

Почистване, частино възстановяване и защита на индустриален бетонов под

Стари цехове - гр. Смолян

Почистихме със специализирана химия дълбоко замърсени с органични масла подове, и след частимни поправки защитихме с покритие на "Оргахим"АД
Клиент: Арексим инженеринг ЕАД

Още проекти

Възстановяване на основа и нова епоксидна настилка в камера

Възстановяване на основа и нова епоксидна настилка в камера

ПРЕДПРИЯТИЕ - С. НОВО СЕЛО

Клиент : "Ново мес" ООД

Противопожарна комбинирана стена в хале

Противопожарна комбинирана стена в хале

Изграждане на разделителна противопожарна комбинирана стена

Производствено предприятие за микроелектроника, Пловдив

Диамантиново разпробиване

Диамантиново разпробиване

Фундаменти на турбина

ВЕЦ

Покривна Топлоизолация + Хидроизолация

Покривна Топлоизолация + Хидроизолация

Полагане на комбинирана покривна Топлоизолация + Хидроизолация

Слънчев бряг

Топлоизолация и хидроизолация на покрив

Топлоизолация и хидроизолация на покрив

Топлоизолация + Хидроизолация - Покрив

КК "Слънчев бряг"

Покривна Топлоизолация + Хидроизолация

Покривна Топлоизолация + Хидроизолация

Полагане на комбинирана покривна Топлоизолация + Хидроизолация

Несебър, Слънчев бряг