Почистване, частино възстановяване и защита на индустриален бетонов под

Почистване, частино възстановяване и защита на индустриален бетонов под

Стари цехове - гр. Смолян

Почистихме със специализирана химия дълбоко замърсени с органични масла подове, и след частимни поправки защитихме с покритие на "Оргахим"АД
Клиент: Арексим инженеринг ЕАД

Още проекти

Диамантиново разпробиване

Диамантиново разпробиване

Фундаменти на турбина

ВЕЦ

Химически устойчива Полиуреа

Химически устойчива Полиуреа

Изпитателна зона: дъно на бетонова вана

Военен завод

Направа на бетонови настилки

Направа на бетонови настилки

Бетонови настилки с повърхностен втвърдител

Производствено предприятие, Пловдив

Инжектиране на бетонови елементи и резервоари в ПСОВ, кърджали, 2015 г.

Инжектиране на бетонови елементи и резервоари в ПСОВ, кърджали, 2015 г.

Пречиствателна станция - гр. Кърджали

"Калистратов груп" ООД

Покривна Топлоизолация + Хидроизолация

Покривна Топлоизолация + Хидроизолация

Полагане на комбинирана покривна Топлоизолация + Хидроизолация

Несебър, Слънчев бряг

Цялостно реновиране на производствено хале

Цялостно реновиране на производствено хале

Нови бетонови настилки

Предприятие за производство на ПВЦ профили