Саниране на стар индустриален под – мозайка

Саниране на стар индустриален под – мозайка

Възстановяване на под

Възстановяване качествата на пода с полимербетон и специални състави
Клиент: Предприятие от ХВП

Още проекти

Инжектиране – бетонов под

Инжектиране – бетонов под

Склад - София

"Фармнет" АД

Химически устойчива Полиуреа

Химически устойчива Полиуреа

Изпитателна зона: дъно на бетонова вана

Военен завод

Безфугова индустриална полимерна настилка

Безфугова индустриална полимерна настилка

Полимерна настилка

индустриално производстевон предприятие, Ямбол

Диамантиново разпробиване

Диамантиново разпробиване

Фундаменти на турбина

ВЕЦ

Безфугови антибактериални подови покрития

Безфугови антибактериални подови покрития

Специализирани настилки Flowcrett

Новоизградено месопреработвателно предприятие

Специализирана изолация за питейна вода

Специализирана изолация за питейна вода

Полагане на специална изолация на басейни за питейна вода

Рибовъдни басейни, Асеновград