Химически устойчива Полиуреа

Химически устойчива Полиуреа

Изпитателна зона: дъно на бетонова вана

Полиуреа с широк и специфичен набор химическа устойчивост - Хидроизолация
Клиент: Военен завод

Още проекти

Инжектиране на бетонови елементи и резервоари в ПСОВ, кърджали, 2015 г.

Инжектиране на бетонови елементи и резервоари в ПСОВ, кърджали, 2015 г.

Пречиствателна станция - гр. Кърджали

"Калистратов груп" ООД

Диамантиново разпробиване

Диамантиново разпробиване

Фундаменти на турбина

ВЕЦ

Индустриални бетонови подове с повърхностен уякчител

Индустриални бетонови подове с повърхностен уякчител

За тежки натоварвания

Промишлено хале, Пловдив

Изграждане на нови индустриални подове

Изграждане на нови индустриални подове

Индустриални фондове - гр. Ямбол

"Вакуум ел систем" ООД

Покривна Топлоизолация + Хидроизолация

Покривна Топлоизолация + Хидроизолация

Комбинирана Покривна Топлоизолация + Хидроизолация

Бизнес сграда клас А – София