Разбиване на скала с „Химически клин“

Разбиване на скала  с „Химически клин“

Пловдив, Център

Иновативен метод за безвзривно, немеханизирано и безопасно разрушаване на  скали u бетон при особени случаи /работа на трудно достъпни места или такива до жилищни сгради/

Клиент: Частни лица

Още проекти

Направа на бетонови настилки

Направа на бетонови настилки

Бетонови настилки с повърхностен втвърдител

Производствено предприятие, Пловдив

Полиуреа – басейни

Полиуреа – басейни

Рибовъден комплекс - с. Болярци

"Есетра комерс" ЕООД

Обследване на индустриален бетонов под

Обследване на индустриален бетонов под

Мебелно предприятие

Производител на оборудване

Безфугова индустриална полимерна настилка

Безфугова индустриална полимерна настилка

Полимерна настилка

индустриално производстевон предприятие, Ямбол

Специализирана изолация за питейна вода

Специализирана изолация за питейна вода

Полагане на специална изолация на басейни за питейна вода

Рибовъдни басейни, Асеновград

Диамантиново разпробиване

Диамантиново разпробиване

Фундаменти на турбина

ВЕЦ