Инжектиране на бетонови елементи и резервоари в ПСОВ, кърджали, 2015 г.

Инжектиране на бетонови елементи и резервоари в ПСОВ, кърджали, 2015 г.

Пречиствателна станция - гр. Кърджали

Спряхме интензивни течове през пукнатини в стените на бетонови резервоари - чрез инжектиране със специализирани смоли на MC Bauchemie, Германия.

Клиент: "Калистратов груп" ООД

Още проекти

Саниране на стоманобетонна конструкция

Саниране на стоманобетонна конструкция

Външни комуникационни естакади

"Агрия" АД

Реконструкция и изграждане на сграда

Реконструкция и изграждане на сграда

Реконструкция и изграждане на нова част на стара сграда

Промишлена стара сграда, гр. Садово

Топло + хидро покривна изолации

Топло + хидро покривна изолации

Изграждане на комбинирана Топло + хидро покривна изолации

офиси в реконструкция, стари индустриални фондове

Разпукване на скали

Разпукване на скали

разрушаване на сиенитни скали

Стария град - Пловдив

Разбиване на скала  с „Химически клин“

Разбиване на скала с „Химически клин“

Пловдив, Център

Частни лица

Обследване на индустриален бетонов под

Обследване на индустриален бетонов под

Мебелно предприятие

Производител на оборудване