Инжектиране на бетонови резервоари в ПСОВ, гр. Карлово, 2015 г.

Инжектиране на бетонови резервоари в ПСОВ, гр. Карлово, 2015 г.

Пречиствателна станция - гр. Карлово

Инжектирахме пукнатини и отвори в бетонови стени на резервоари – с високоефективни и доказани материали на MC Bauchemie, Германия

Клиент: Диана комерс ЕООД, София

Още проекти

Топло + хидро покривна изолации

Топло + хидро покривна изолации

Изграждане на комбинирана Топло + хидро покривна изолации

офиси в реконструкция, стари индустриални фондове

Инжектиране – бетонов под

Инжектиране – бетонов под

Склад - София

"Фармнет" АД

Безфугови антибактериални подови покрития

Безфугови антибактериални подови покрития

Специализирани настилки Flowcrett

Новоизградено месопреработвателно предприятие

Цялостно реновиране на производствено хале

Цялостно реновиране на производствено хале

Нови бетонови настилки

Предприятие за производство на ПВЦ профили

Индустриални бетонови подове с повърхностен уякчител

Индустриални бетонови подове с повърхностен уякчител

За тежки натоварвания

Промишлено хале, Пловдив

Обследване на индустриален бетонов под

Обследване на индустриален бетонов под

Мебелно предприятие

Производител на оборудване