Изграждане на офиси

Изграждане на офиси

Съществуващи индустриални фондове - гр. Ямбол

Изграждане на офисни клетки, във вече съществуваща сграда

Клиент: "Вакуум ел систем" ООД

Още проекти

Разпукване на скали

Разпукване на скали

разрушаване на сиенитни скали

Стария град - Пловдив

Безфугови антибактериални подови покрития

Безфугови антибактериални подови покрития

Специализирани настилки Flowcrett

Новоизградено месопреработвателно предприятие

Инжектиране – бетонов под

Инжектиране – бетонов под

Склад - София

"Фармнет" АД

Полагане на антикорозионна и противопожарна защита на метални елементи и конструкция, гр. Съединение, 2015 г.

Полагане на антикорозионна и противопожарна защита на метални елементи и конструкция, гр. Съединение, 2015 г.

Новопостроена ферма за отглеждане на крави, гр. Съединение

"МТМ" ЕООД, Варна

Изграждане бетонови настилки

Изграждане бетонови настилки

Изграждане на нови бетонови настилки и реновиране на ВиК инсталация

Месокомбинат – в разширение

Инжектиране на бетонови елементи и резервоари в ПСОВ, кърджали, 2015 г.

Инжектиране на бетонови елементи и резервоари в ПСОВ, кърджали, 2015 г.

Пречиствателна станция - гр. Кърджали

"Калистратов груп" ООД