Възстановяване на основа и нова епоксидна настилка в камера

Възстановяване на основа и нова епоксидна настилка в камера

ПРЕДПРИЯТИЕ - С. НОВО СЕЛО

Саниране на компроментирана основа и полагане на нова епоксидна настилка в минусова камера - месопреработвателно предприятие.

Клиент: Клиент : "Ново мес" ООД

Още проекти

Инжектиране – бетонов под

Инжектиране – бетонов под

Склад - София

"Фармнет" АД

Полиуреа – басейни

Полиуреа – басейни

Рибовъден комплекс - с. Болярци

"Есетра комерс" ЕООД

Диамантиново разпробиване

Диамантиново разпробиване

Фундаменти на турбина

ВЕЦ

Полагане на полиуретан – циментови хигиенни настилки

Полагане на полиуретан – циментови хигиенни настилки

Специализирани настилки Flowcrette

Млекозавод

Обследване на индустриален бетонов под

Обследване на индустриален бетонов под

Мебелно предприятие

Производител на оборудване

Покривна Топлоизолация + Хидроизолация

Покривна Топлоизолация + Хидроизолация

Полагане на комбинирана покривна Топлоизолация + Хидроизолация

Несебър, Слънчев бряг